En Grønnere
Energiproduktion

Vesthimmerland Biogas


Biogas kan være en vigtig komponent i overgangen til grøn energi og bæredygtig ressourceforvaltning, da den udnytter organiske ressourcer og bidrager til at mindske drivhusgasemissioner.

Varmeveksler &  Rørveksler 

Varmeveksler til industrielle formål bruges ofte til at opnå en større miljøvenlighed og kan øge den energiøkonomiske mulighed i produktionen.
En industriel varmeveksler muliggør udveksling af varmeenergi mellem materialer. Varmevekslere har utrolig mange anvendelsesmuligheder, men anvendes ofte i industrien til temperaturregulering af industrielle systemer. Eks vis i biogas systemer hvor den kan burges til nedkøling af boimasse og opvarmin af vand til fx. fjernvarmenettet. 

Varmeveksler
Varmeveksler
Varmeveksler
Veksler og CIP anlæg
Veksler og CIP anlæg
Rørveksler
Rørveksler

CIP Systemer

Clean-in-place (CIP) er en automaticeret metode til at rense  indersiden af rør, udstyr, filtre og dertilhørende fittings, uden at skulle skille det af.
CIP systemer er oftes brugt i forbindelse med rør, tank og filter systemer


fordelen ved brug af CIP system er, hurtigere rengørelse, kræver mindre arbejdskræft, mulighed for oftere rengøring og udgør en mindre kemisk eksponeringsrisiko.

Gasfakler

Gasfaklen beregnes og dimintioneres efter behov til enkelte opgave, for at være sikker på at den opfylder det ønskede behov og levere et godt resultat.
Efter dimentionering og design af faklen, f. eks. åben eller lukket fakkel, og evt, antal efter behov, fremstilles faklen og testkøres inden den leveres. 
Vi tilbyder montering af gasfaklen, som vi har stor erfaring med.

Lukket Gasfakkel
Lukket Gasfakkel
Åben Gasfakkel
Lukket Gasfakkel
Lukket Gasfakkel

Omrører til tanke

Vi designer og fremstiller ophængte omrører til reaktortanke. Omrøren designes og beregnes til den enkelte tank såd en opnår den rette effekt. 
Omrøren blander og skaber et konstant flov i biomassen.

Vi har stor erfaring med montering og servicering af omrører og vi hjælper gerne med at finde en løsning som passer til jeres behov.

Vores samarbejdspartnere i den grønne omstilling

Biogenic


Biogenic tilbyder udstyr til biogasbranchen, ingeniørtjenester samt service og vedligehold

med fokus på:Biogasanlæg, biogasopgradering, store varmevekslere og varmepumper, gas til transport og gasanlæg generelt.


Bio Gas Energy